در قسمت قبلی این مقاله (مراجعه به قسمت قبل) با نحوه مدیریت و استفاده از git در سیستم محلی خودمان آشنا شدیم.

در این قسمت قصد داریم یک ارتباط ساده با یک سرور پروژه برقرار کنیم، البته نه با تمام جزئیات، تنها در حد یک آشنایی کلی.

همانطور که قبلا اشاره شد وقتی یکی از سیستم های محلی، کار ویرایش خود را به پایان برساند و قصد ارسال تغییرات به سرور پروژه (remote) را داشته باشد باید عمل push را انجام بدهد.

در قدم اول باید به git، سرور پروژه را معرفی کنیم ، به طور مثال اگر شما در سایت های میزبان git مثل GitHub عضویت داشته باشید، یک آدرس به فرم زیر برای پروژه های به اشتراک گذاشته خود دریافت خواهید کرد ، به طور مثال :

ssh://git@git.domain.tld/repository.git

خوب، برای اینکه این آدرس را برای git معرفی کنیم از دستورات زیر بهره می بریم :

user@host ~/git/testing $ git remote add origin ssh://git@git.domain.tld/repository.git

user@host ~/git/testing $ git remote -v

خوب دستور اول که به معرفی منبع اصلی پروژه می پردازد ، به جای اسم origin هر اسم دلخواهی می توانید قرار دهید اما آدرس منبع اصلی پروژه (remote) حتما باید یک آدرس معتبر باشد.

با دستور دوم هم تنظیمات ابتدایی و دریافت فایل های آغازین شروع خواهد شد و پس از آن git منتظر push کردن شما خواهد بود .

برای push کردن تغییرات به remote دلخواه خودتون از دستورات زیر استفاده کنید:

user@host ~/git/testing $ git push origin master

واضح هست که این دستور شاخه اصلی (master branch) پروژه را برای remote ی بانام origin ارسال می کند.اگر همه چیز به خوبی پیش رفته باشد با خروجی مشابه زیر برخورد خواهید کرد :

Counting objects: 4, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 266 bytes, done.
Total 3 (delta 1), reused 1 (delta 0)
To ssh://git@git.domain.tld/repository.git
   0e78fdf..e6a8ddc  master -> master

خب کار تمام شد ، امیدوارم این مقاله یک دید کلی از git و ابعاد استفاده از آن در پروژه های گروهی به شما داده باشد، این دو مقاله با کمی تلخیص و ترجمه از مقاله How To Use Git Effectively نگارش شده است.