در این مقاله فرض شده است که شما دارای یک نسخه نصب شده git روی سیستم خود هستید ، همچنین شما باید تنظیمات ابتدایی (ست کردن username و email) را انجام داده باشید ، اگر اینچنین نیست به این مقاله رجوع کنید-معرفی مدیریت نسخه Git-.

git یک نرم افزار سودمند جهت توسعه پروژه های برنامه نویسی می باشد، همچنین منحصر به زبان خاص یا ساختارفایلی خاصی نیست ، همه این‌ها به تصمیم شماست که از چه زبان یا ساختارفایل استفاده کنید.

قبل از استفاده از git برای توسعه پروژه خود ، بهتر است یک نمای کلی از پروژه در نظر داشته باشید ،‌مهمترین عامل های تعیین کننده، بزرگی و وسعت پروژه می باشد. در این مقاله به خاطر سادگی در یادگیری ما یک پروژه تک شاخه ای را در نظر می گیریم.در git به صورت پیشفرض شاخه فعلی توسعه نرم افزارmaster می‌گویند.در مقاله زیر ما نحوه ساختن شاخه های دیگر از شاخه فعلی را خواهیم آموخت.